PRİM BORÇLARI ERTELENECEK

Okunma: 273
GÜNCEL 31 Ocak 2020 15:06
Videoyu Aç PRİM BORÇLARI ERTELENECEK
A
a

PRİM BORÇLARI ERTELENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan ve Elazığ ile Malatya illerinde meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde prim borçlarının erteleneceğini duyurdu.
Genel Müdür Vekili Savaş Alıç, merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan ve Elazığ ile Malatya illerinde meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde prim borçlarının erteleneceğini duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;
"Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir." Hükmü yer almaktadır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;  Kurum Yönetim Kurulunun genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler dolayısıyla Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulaması bakımından prim ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren uzatmaya yetkili olduğu, bu yetkinin, bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi veya prim türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanılabileceği, öngörülmüştür.
Diğer taraftan bilindiği gibi, 24/1/2020 tarihinde merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan ve Elazığ ile Malatya illerinde meydana gelen deprem felaketinin genel hayatı olumsuz etkilediği anlaşılmıştır. Meydana gelen bu olay nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 27/1/2020 tarihli, 2020/51 sayılı kararı ile ilgili illerde 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiş olup;
Meydana gelen bu olay nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 27/1/2020 tarihli, 2020/51 sayılı kararı ile ilgili illerde 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiş olup; Buna göre, Elazığ ve Malatya illerinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları ile anılan yerlerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin;              
24/1/2020 – 26/4/2020 dönemine ilişkin 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 27 Nisan 2020 tarihine kadar (26 Nisan 2020 Pazar gününe denk geldiğinden) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının, 27 Nisan 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmaması,
 
24 Ocak 2020 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2019 yılı Aralık, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı  Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ayın 1’i ile 30’u arasında ücret alan sigortalıları çalıştıran işyeri işverenleri için 30 Nisan 2020 tarihine  (bu tarih dahil), ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalıları çalıştıran işyeri işverenleri için 14 Mayıs 2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar  ertelenmesi,               
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi; yedinci fıkrası (YTB bursluları hariç) ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 2019/Kasım ayı ve önceki dönemlere ilişkin mevcut prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın son ödeme tarihinin 30/4/2020 (dahil) tarihine ertelenmesi ile 2019/Aralık, 2020/Ocak, Şubat ve  Mart aylarına ait genel sağlık sigortası prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın, son ödeme tarihinin 30/04/2020 (dahil) tarihine ertelenmesi,
Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup 24/1/2020 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işverenler ile sigortalı ve hak sahiplerinin 24/1/2020 ila 30/4/2020 döneminde ödemeleri gereken yapılandırma taksitlerini 30/4/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması ve teşviklerden yararlanan işverenler/sigortalılar bakımından bu durumun ihlal nedeni sayılmaması, borcu yoktur yazılarında borç olarak dikkate alınmaması,
2020/ Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin muhtasar prim ve hizmet beyannamelerinin (aylık prim ve hizmet belgelerinin) 27/4/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurumumuza verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile 24/1/2020 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçları ve 2019/Aralık ayına ilişkin borçların 30/4/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işverenlerin teşviklerden yararlandırılmasına, Kurumca ertelenen borçların 2013/14 sayılı Genelgeye göre  6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın  taksitlendirilebilmesi,
Kurumca ertelenen borçların 2013/14 sayılı Genelgeye göre  6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın  taksitlendirilebilmesi,  Kurumca ertelenen borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre devam eden tecil ve taksitlendirmelerde borçluların istekleri halinde tecil ve taksitlendirmelerin bozularak 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın 2013/14 sayılı Genelge kapsamında taksitlendirilebilmesi,
 Ayrıca, erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulmasına, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmaması,
Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması,
 
Kanunun 41 inci maddesi,  Geçici 31, Geçici 36 ile ilgili Kanunlara göre yapılan toptan ödemelerin ihyası kapsamındaki borcun tebliğ edildiği tarih itibariyle son ödeme tarihi 24/1/2020 ile 30/4/2020 tarihi olanlar için son ödeme tarihi 30/4/2020 olarak dikkate alınması,  Gerekmektedir.
 
Buna göre, Elazığ ve Malatya illerinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları anılan yerlerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve kamu sektör işyeri işverenlerinin herhangi bir başvuruya bağlı kalınmaksızın tümü hakkında yukarıda açıklanan hususlar uyarınca işlem yapılması hususunda, Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim” denildi.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

yazarlar YAZARLAR
alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR

1 Çay Kaşığı Dilinizde Bekletirseniz...

1 çay kaşığı balı dilinizde bekletirseniz...

Sıcacık içeceğinizden veya çorbanızdan bir yudum almak için sabırsızlanıyorsunuz ancak ilk yudumda diliniz öyle bir yanıyor ki geri kalanının keyfini çıkaramıyorsunuz.

Üstelik dilinizin iyileşmesi uzayınca yediklerinizden hiçbir tat alamayacaksınız. Peki dil yanması nasıl çabuk iyileştirilir?

Ağzınızdan nefes alın
 
Sıcak bir şey yedikten sonra hemen tükürün, dilinizi dışarı çıkarıp ağzınızdan nefes alıp vermeye başlayın. Ağzınızdan nefes aldığınızda soğuk hava içeri girerek yanmayı azaltır.

Soğuk bir şey yiyin/için
 
Hızlı bir şekilde soğuk bir şey yiyip içmek dilinizin sıcaklık derecesini düşürecek, inflamasyonu azaltacak ve doku hasarını önleyecektir. Buz ya da bozlu dondurma emebilirsiniz. Soğuk bir içecekten küçük yudumlar alın.

Ağzınızda ılık su çalkalayın
 
2013'te yapılan bir araştırmaya göre, yanıklardan sonra oluşan hasarı azaltmak için ılık su kullanılabilir. Ilık su, mikrosirkülasyonu arttırarak dokuların ölmesini engelliyor. Ilık suya biraz da tuz atarsanız enfeksiyonu önleyecektir. 1/2 çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suyla karıştırıp ağzınızda 30 saniye çalkaladıktan sonra tükürün. Diliniz iyileşene kadar günde birkaç kez uygulayabilirsiniz.

Bal
 
Bal, antibakteriyel özelliğiyle bakterinin hasar gören ciltte enfeksiyon oluşturmasını engelliyor; şişliği ve acıyı azaltıyor, iyileşmeyi hızlandırıyor. 1 çay kaşığı balı dilinize yayın, dilinizin üzerinde mümkün olabildiğince bekletin. Gün 2-3 kez tekrarlayın. Bal 1 yaşının altındaki çocuklara verilmemelidir!

Şeker
 
Şeker yanma hissini yatıştırır. Tat alma duyusunu geliştirir. 1 çay kaşığı şekeri dilinize koyup dilinizi damağınıza yaslayıp şeker eriyene kadar bekleyin. Kan şekeriniz yüksekse tavsiye edilmez!

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat